Diensten

De diensten van HeemSo richten zich op het creëren van beweging en leveren van toegevoegde waarde.

In de afgelopen jaren is er binnen bedrijven veel aandacht voor de verbetering van efficiency en effectiviteit. Daarbij is de ontwikkeling met name gericht op processen en structuur, denk bijvoorbeeld aan lean, agile, scrum etc. De rol van de manager, de medewerker en de team samenstelling is in deze ontwikkeling veelal onderbelicht. Dit brengt juist een extra dimensie en een grote kans op vooruitgang. 

Diensten vanuit HeemSo die hierin beweging kunnen creëren zijn:

·      Coaching, Strengthscope®
Wanneer iemand bekend is met zijn of haar kwaliteiten welke energie leveren en deze optimaal gebruikt leidt dit tot productieve gewoontes en topprestaties. Optimaliseren van sterke punten, kennis, kunde en gedrag en het terugbrengen van mogelijke prestatierisico’s verhogen succes, betrokkenheid, veerkracht en vertrouwen. 
Bij team coaching wordt onder meer gekeken naar de samenstelling; is dit wel de juiste? Welke kwaliteiten zijn al aanwezig, zijn die bekend en worden deze nu optimaal benut?

·      Agile Training en Consulting
De transitie naar zelforganiserende teams kent diverse vragen vanuit het perspectief van de manager; hoeveel vrijheid geeft je teams en wanneer grijp je in? Hoe laat je teams maximaal groeien en wat is er nodig voor het bereiken van het organisatie doel en de juiste cultuur?

·      Agile coaching
Optimale prestatie van een team met zelforganisatie vraagt om vertrouwen, feedback en wendbaarheid in de organisatie. Onderdelen als scherp definiëren van te bereiken doelen, creëren van bewustzijn en actie en het vieren van successen spelen hierin een belangrijke rol.

·      Interim management, HR en recruitment
HeemSo levert ook interim management, HR en recruitment. Dit is gebaseerd op mijn jarenlange ervaring als manager binnen de zakelijke dienstverlening. Tevens heb ik kennis van en ervaring in HR processen, opleidingen en talentmanagement.